Uvod

Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u akademskoj godini 2019./2020., započinje izvođenje stručnog prijediplomskog studija Menadžment trgovine i turizma. Ovaj program predstavlja modifikaciju prethodnog stručnog prijediplomskog studija Trgovinsko poslovanje, koja je rezultat prilagođavanja društvenim i ekonomskim promjenama. Ove izmjene su nužne kako bi se program uskladio s najnovijim znanstvenim/stručnim spoznajama, trendovima i relevantnim vještinama.

U skladu s potrebama gospodarstva u ovom dijelu Hrvatske, te sve većom potražnjom za stručnjacima u području trgovine i turizma, kao i uzimajući u obzir inicijative poduzetničkog razmišljanja i samozapošljavanja, ove promjene čine studijski program atraktivnijim. On prati zahtjeve suvremenog tržišta rada i ekonomskog okruženja.

Pri kreiranju programa, naglasak je stavljen na osposobljavanje studenata za učinkovito upravljanje poduzećima te poticanje poduzetničkog razmišljanja u sektoru trgovine i turizma. Fokus je na poticanju poduzetničkog, proaktivnog i inovativnog razmišljanja i ponašanja. Kroz teorijska i praktična znanja iz područja trgovine i turizma, studenti će razviti vještine potrebne za obavljanje složenih poslova u tim sektorima.

Nastavni proces je koncipiran kako bi omogućio maksimalnu interakciju između nastavnika i studenata, potičući aktivnu suradnju u rješavanju aktualnih poslovnih izazova. Uključivanjem stručnjaka iz prakse te organiziranjem terenskih posjeta, osigurat će se praktično usvajanje stručnih kompetencija i vještina. Posljednji semestar uključuje obaveznu stručnu praksu koja integrira teorijsko znanje s praktičnim iskustvom.

Studij traje šest semestara, s mogućnošću odabira između dva ponuđena modulska programa: Trgovina i poduzetništvo te Turizam i ugostiteljstvo. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) / prvostupnica (baccalaurea) ekonomije.

Studenti koji završe trogodišnji stručni prijediplomski studij imaju mogućnost upisati stručni diplomski studij Menadžment trgovine i turizma, koji traje četiri semestra. Nakon završetka tog studija, stječu dodatnih 120 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS) i naziv magistar / magistra ekonomije.


Pročelnica Odsjeka za menadžment, trgovinu i turizam: dr. sc. Antonija Roje, viši predavač e-mail