Uvod

Studenti koji uspješno završe program stručnog diplomskog studija Računovodstvo i financije bit će u stanju odgovoriti svim zahtjevima koji se stavljaju pred srednju i višu razinu rukovođenja u bilo kojemu trgovačkom društvu odnosno instituciji.

Polazeći od aktualnog gospodarskog stanja i onoga što se u doglednoj budućnosti u razvojnom smislu očekuje na prostoru Splitsko-dalmatinske županije i šire, predloženi stručni diplomski studijski program u potpunosti, izobrazbom kadrova – magistra za područje računovodstva i financija, podržava trenutačne, ali i buduće potrebe za financijsko-računovodstvenim ekspertima.

Prateći aktualne i buduće potrebe tržišta rada, ovaj program - uz to što osposobljava studente za stjecanje znanja i vještina iz područja računovodstva i financija - bitan naglasak stavlja i na usvajanje znanja iz poreznog područja. Time se studenti pripremaju i za taj iznimno važan segment profesionalnog djelovanja. Tako se ovaj program čini poželjnim dodatkom ukupnoj ponudi sličnih stručnih diplomskih studija u Republici Hrvatskoj.

Usvajanje potrebnih znanja, vještina i tehnika na stručnom diplomskom studiju Računovodstvo i financije temelji se na nastavnom planu i programu koji je prvenstveno prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika za sve poslove u profesiji za koju se pripremaju tijekom studija.

Potrebnu komponentu praktičnog osposobljavanja studenti dobivaju tijekom nastave te na vježbama, projektima, radionicama i seminarima gdje uz visokoškolske nastavnike takva praktična znanja umnogome izravno prenose i istaknuti eksperti iz gospodarske prakse.

Upravo se zbog lakšeg svladavanja tehnika rada i bržeg uključivanja završenih studenata u gospodarsku praksu i profesionalno obavljanje poslova za koje se pripremaju tijekom studija izuzetna pozornost daje povezivanju teorije i prakse.

Poseban je naglasak stavljen i na osposobljavanje studenata za poslovanje u međunarodnom okruženju, odnosno na nove dimenzije poslovanja koje se pojavljuju u postupku približavanja i priključenja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

Pročelnik Odsjeka za računovodstvo i financije: Dr.sc. Luka Mladineo, prof. struč. stud.  e-mail  

Zamjenik pročelnika Odsjeka za računovodstvo i financije: Petra Jakaša, viši predavač e-mail