Nastavni program

Izvedbeni plan studija za studente upisane:

Godina studija: 1.

I. semestar - Obvezni

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • DPR001

  Mobilne tehnologije

  30
  15
  15
  0
  6
 • DPR002

  Napredno programiranje web aplikacija

  30
  15
  15
  0
  6
 • DPR003

  Programsko inženjerstvo

  30
  15
  15
  0
  6
 • DPR004

  Statistika

  30
  18
  27
  0
  6
 • DPR005

  Graf algoritmi

  24
  16
  20
  0
  6
 • Ukupno obvezni

  150
  60
  150
  0
  30

II. semestar - Obvezni

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • DPR006

  Primijenjena umjetna inteligencija

  30
  15
  15
  0
  6
 • DPR007

  Upravljanje bazama podataka

  30
  15
  15
  0
  6
 • Ukupno obvezni

  12

II. semestar - Izborni predmeti

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • DPR008

  Sustavi za upravljanje resursima

  30
  15
  15
  0
  6
 • DPR010

  Upravljanje bazama znanja

  30
  15
  15
  0
  6
 • DPR011

  Upravljanje poslužiteljima otvorenog koda

  30
  15
  15
  0
  6
 • Student u drugom semestru upisuje tri izborna predmeta.

Godina studija: 2.

III. semestar - Obvezni

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • DPR012

  Agilno vođenje projekata

  30
  30
  0
  0
  6
 • DPR013

  Kriptovalute

  24
  16
  20
  0
  6

III. semestar - Izborni predmeti

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • DPR014

  Sustavi za skladištenje podataka

  30
  15
  15
  0
  6
 • DPR015

  Kolaboracija i upravljanje dokumentima

  30
  15
  15
  0
  6
 • DPR016

  Poslovni sustavi za upravljanje sadržajem na webu

  30
  15
  15
  0
  6

III. semestar - Izborni predmeti (neračunalni)

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • DPR018

  Priprema i vođenje projekta

  30
  15
  15
  0
  6
 • DPR019

  Poslovno komuniciranje

  15
  15
  15
  0
  5
 • DPR020

  Osnove računovodstva

  30
  0
  30
  0
  6
 • DPR021

  Tehnička regulativa

  30
  0
  15
  15
  6
 • DPR022

  Matematika u inženjerstvu

  30
  0
  45
  0
  7
 • Student u drugoj godini studija upisuje izborne predmete od kojih najviše jedan može biti neračunalni. Ukupan zbroj bodova svih upisanih predmeta mora biti veći ili jednak 60 ECTS-a.

IV. semestar - Obvezni

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • DPR023

  Specijalistička praksa

  10
 • Specijalistička praksa je obavezna za sve redovite studente, kao i za izvanredne koji nisu zaposleni u punom radnom vremenu na poslovima iz područja računarstva.

 • DPR024

  Završni ispit

  20
 • Ukupan zbroj bodova upisanih predmeta u drugoj godini mora biti veći ili jednak 60 ECTS-a. Izborni predmeti se biraju između ponuđenih predmeta trećeg ili iznimno drugog semestra u skladu s izvedbenim planom nastave.