Uvod

Stručni studij Elektronike organiziran je modularno i traje šest (6) semestara.

Završetkom stručnog studijskog programa stječe se 180 ECTS i naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektronike/prvostupnica (baccalaurea) inženjerka elektronike.

Prva dva semestra sadržavaju temeljnu nastavu - Elektrotehnika (60 ECTS) i izvode se zajedno sa studijem Elektroenergetike. Središnji modul studijske nastave - elektronika (60 ECTS) obuhvaća treći i četvrti semestar. Treći semestar jedinstven je za sve studente Elektronike, a u četvrtom se semestru dio predmeta dijeli na odabrane izborne skupine. U petom i šestom semestru izvodi se stručna nastava (60 ECTS).

Studenti koji su se, prema osobnim sklonostima, opredijelili za smjerove upisivanjem pripadnih izbornih skupina (stručnih modula) upisuju module: Telekomunikacije (TEL-1, TEL-2), Primijenjena elektronika (PREL-1, PREL-2) i Mehatronika (MEH-1, MEH-2).

Prema dosadašnjim iskustvima postoje, ovisno o odabranim stručnim modulima, dobre perspektive zapošljavanja u: javnim i privatnim telekomunikacijskim tvrtkama (mobilnoj i fiksnoj telefoniji), industrijskim pogonima u brodograđevnoj, cementnoj, kemijskoj i metalnoj industriji, elektroprivredi (objekti i pogoni HEP-a), bolnicama, građevinskim tvrtkama i slično.

Studenti koji završe ovaj stručni studij mogu na Odjelu za stručne studije upisati Stručni diplomski studij elektrotehnike (120 ECTS) za stjecanje zvanja magistar inženjer elektrotehnike. U izradi plana i program studija Elektronike korišteni su dokumenti pridruženih organa Europske komisije zaduženih za usklađivanje strukture obrazovanja, osobito u području elektrotehnike, te referentni dokumenti za izobrazbu inženjerskih profila.

Pročelnik Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Marko Vukšić, prof. struč. studija u t. i.  e-mail

Zamjenik pročelnika Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Predrag Đukić, prof. struč. studija  e-mail