Uvod

Današnje sofisticirano gospodarstvo i proizvodnja materijalnih dobara i usluga zahtijevaju educiranu radnu snagu koja može biti nositelj i temeljni pokretač daljnjeg razvoja i stalne transformacije i prilagodbe novonastalim uvjetima. Ekspertna znanja i vještine ne samo da će omogućiti brže uklapanje u proizvodne procese na našem području nego će dati i temelj za razumijevanje i daljnje praćenje razvojnih trendova u specifičnim specijalističkim područjima tehničkih znanosti za koje se otvaraju ovi studiji.

Stručni diplomski studij Elektrotehnike dao bi nove poticaje za gospodarski razvitak u regiji. Potpuno smo svjesni da se razvoj Republike Hrvatske u svakom njenom dijelu mora temeljiti na novim tehnologijama i uslugama, te brzim prilagodbama na promjenjive zahtjeve globalnog tržišta. Za upravljanje i uspješno kreiranje ovog razvojnog procesa nužan uvjet je - osim ostvarivanja materijalnih pretpostavki - generiranje stručno osposobljene radne snage kroz odgovarajući edukacijski proces. Otvaranje stručnog diplomskog studija Elektrotehnike, nakon stručnog prijediplomskog studija ili prijediplomskog sveučilišnog studija, nameće se kao nužnost razvoja ove regije. Predloženi studij ima za cilj educiranje radne snage kako bi se ova mogla vrlo brzo i uspješno uklopiti u hrvatske, regionalne, europske ali i globalne gospodarstvene tokove, te odgovoriti na sve izazove koje nameće suvremeno gospodarstvo u domeni proizvodnje roba i usluga.

Studij je podijeljen na tri razine:

  • Temeljna nastava koja studentu omogućuje usvajanje neophodnog temeljnog i općeg znanja i vještina;
  • Specijalistički moduli koji se unapređuju prema zahtjevima struke (up-to-date). Svaka generacija studenata dobiva priliku savladati konkretne suvremene tehnologije i ostvariti mogućnost uključivanja u radni proces bez dodatne obuke. Pri tomu temeljito savladavaju probleme uporabe širokog spektra ispitne i mjerne opreme;
  • Specijalistička praksa/projekt i diplomski rad

Stručni diplomski studij Elektrotehnike sastoji se od četiri modula:

  • Radiokomunikacije
  • Integrirane komunikacijske tehnologije
  • Industrijska elektronika
  • Elektroenergetika.

 

Sadržaji pojedinih modula u skladu su s najnovijim spoznajama i kretanjima u struci. Cilj je stjecanje znanja, vještina i pripadnih kompetencija kojima bi se premostili nedostatci ranijih programa stručnog obrazovanja što su se  očitovali u bitnoj razlici između onoga što se vidi, radi i uči za vrijeme studija i onoga što magistre inženjere odgovarajuće specijalizacije očekuje na budućem radnom mjestu.

 

Web stranica: https://elektrotehnika.oss.unist.hr/

 

Pročelnik Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Marko Vukšić, prof. struč. studija u t. i. e-mail

Zamjenik pročelnika Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Predrag Đukić, prof. struč. studija e-mail