Uvod

Stručni prijediplomski studij Računarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova) pruža teorijska i praktična znanja potrebna za rad u području računarstva. Po završetku studija polaznici stječu zvanje: prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva / prvostupnica (baccalaurea) inženjerka računarstva (bacc. ing. comp.).

Polaznici koji završe ovaj studijski program bit će sposobni u najkraćem mogućem vremenu prilagoditi se aktualnim zahtjevima koje postavlja danas vrlo dinamično tržište rada u IT industriji. Stručni prijediplomski studij računarstva pruža temeljna znanja iz programiranja, izrade web stranica, računalnih mreža i razvoja informacijskih sustava, zatim teoretska i praktična znanja o razvoju i korištenju baza podataka, objektnom programiranju, programiranju web sučelja i arhitekturi računala. Studij pruža veliki broj izbornih predmeta kroz koje studenti mogu profilirati svoje interese. Stručni predmeti redovito se osvježavaju kako bi bili u skladu s tehnološkim trendovima, a velik broj izbornih predmeta dodatno povećava dinamičnost studija. Studentska praksa obavlja se u suradnji s gospodarstvom pri čemu studenti odlaze u nastavna radilišta na kojima stječu praktična znanja u stvarnom radnom okruženju.

Nastavni proces na Sveučilišnom odjelu za stručne studije organiziran je za sve studente (u redovitom i izvanrednom statusu) u vremenskom razdoblju od 08:00 do 21:30 sati u ovisnosti o nastavnim resursima.

Polaznici koji završe ovaj studij imaju mogućnost nastavka studiranja na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu na stručnom diplomskom studiju i stjecanje zvanja: magistar inženjer računarstva / magistra inženjerka računarstva, ili prelazak na odgovarajući diplomski sveučilišni studij uz ispunjavanje preduvjeta zadanih od strane nositelja studija.

Studij Računarstva omogućava studentima da postanu dio uspješne zajednice stručnjaka računarstva. Stečeno znanje i vještine omogućavaju diplomantima obavljanje složenih stručnih poslova i pružaju mogućnost da se nakon završetka studija neposredno uključe u radni proces.

 

Pročelnica Odsjeka za informacijsku tehnologiju: mr. sc. Karmen Klarin, viši predavač e-mail

Zamjenica pročelnika Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Ljiljana Despalatović, predavač e-mail