Odjel

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada na preddiplomskim stručnim studijima pregled
Upute za izradu završnog rada na društvenim studijima pregled
Upute za izradu završnog rada na studijima Elektronike i Elektroenergetike pregled
Upute za izradu završnog rada na studiju Informacijske tehnologije pregled
Upute za izradu završnog rada na studiju Konstrukcijskog strojarstva pregled
Zahtjev za odobrenje teme završnog rada pregled
Prijava za pristup obrani završnog rada pregled
Izjava o akademskoj čestitosti pregled
Izjava o pohrani završnog rada u digitalni repozitorij Sveučilišta u Splitu pregled