Odjel

EXCEL U RAČUNOVODSTVU I FINANCIJAMA

Kategorija:

Aktualni seminari

Želite li naučiti kako prilagoditi mogućnosti MS Excela vlastitim potrebama poslovanja, naučiti koristiti funkcije u MS Excelu za računovodstvene i financijske potrebe poslovanja ili kako povezati različite mogućnosti Excela prilikom izrade različitih financijskih i računovodstvenih izvještaja i još puno drugih mogućnosti koje Excel nudi, a sve s ciljem da Excel koristite kao alat s kojim će vaše poslovanje biti efikasnije i efektivnije?

Seminar je koncipiran kao isključivo praktična radionica gdje će svi polaznici korištenjem računala na stvarnim financijsko-računovodstvenim situacijama primijeniti Excel, što u konačnici polaznicima omogućava shvaćanje na koje se sve načine i u kojim situacijama može koristiti MS Excel.

Seminar ima za cilj polaznike osposobiti za napredno korištenje MS Excela u svim aspektima korištenja i upravljanja podacima u svakodnevnom poslovanju.

Svim polaznicima osigurano je računalo putem kojeg će rješavati problematiku seminara.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenje tokom pauze kao i certifikat o odslušanom seminaru.

Ciljana skupina polaznika: sve osobe koje se bave računovodstvenim i financijskim poslovima, osobe koje žele naučiti ili unaprijediti svoje poznavanje rada u MS Excelu.

Ciljevi seminara: Osposobiti polaznike da što efikasnije koriste MS Excel kao alat koji njihovo poslovanje može učiniti produktivnijim. Polaznicima bi nakon odslušanog i odrađenog seminara trebalo biti razumljivije prilagoditi funkcije MS Excela vlastitom načinu razmišljanja i poslovanja. Polaznici će savladavanjem i korištenjem osnovnih i naprednih mogućnosti MS Excela moći jednostavnije i brže pripremiti podatke i izvještaje koji se koriste u financijama i računovodstvu.

KOTIZACIJA SEMINARA: 144,67 EUR + PDV (1.090,00 KN + PDV). U cijenu su uključeni materijali, kava, ručak i certifikat o prisustvu na seminaru.

Bivši studenti Odjela kao i poslovni subjekti koji primaju studente Odjela na stručnu i specijalističku praksu ostvaruju pravo na 10% popusta.
Dvoje i više polaznika iz istog poslovnog subjekta ostvaruju pravo na 10% popusta.


Mjesto održavanja: Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica 21, Split

Vrijeme održavanja: 23. veljače 2024.

Rok za prijavu: 19. veljače 2024.

Prijavni obrazac

 

Raspored i sadržaj seminara:

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-10:30

OSNOVE EXCELA

Rad sa ćelijama, rad sa radnim listovima, oblikovanje podataka, zaštita ćelija i radnih listova,

Izrada padajućih izbornika,

Izrada grafikona (korištenje primarne i sekundarne osi, različite vrste grafikona na jednom),

Filtriranje,

Povezivanje Excela i Worda

10:30-10:45

Pauza za kavu

10:45-13:00

FUNKCIJE U EXCELU

Funkcija TRANSPOSE

Kada koristiti AVERAGE, a kada GEOMEAN funkciju,

Izrada plana otplate kredita (jednakim anuitetima, jednakim otplatnim kvotama) i korištenje Excelove funkcije pri izradi istih,

Funkcije IF, VLOOKUP

Izračun razdoblja povrata u Excelu i korištenje drugih financijskih funkcija za vrednovanje (NPV, XNPV, IRR, XIRR, MIRR)

Korištenje ostalih funkcija: SUM, SUMIF, PV, FV, RATE, NPER, COUNT, COUNIF, LEFT, RIGHT, ROUND, INDEX…

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-15:30

Formatiranje

Izrada scenarija,

Ugradnja spin buttona-a

Pivot tablice

Pitanja i odgovori

 

Životopis predavača:

Marko Miletić doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu 2014. godine. Titulu doktora znanosti stekao je u znanstvenoj grani financije.

Od 2007. godine zaposlenik je Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu gdje je nositelj i sunositelj na nekoliko predmeta iz područja financija i poreza. Kao nastavnik na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu izradio je veliki broj stručnih i znanstvenih radova iz područja financija.

Sudjelovao je kao autor i koautor u izradi većeg broja investicijskih studija za potrebe poslovnih subjekata. Također je sudjelovao na velikom broju specijalističkih seminara prvenstveno namijenjenim izradi investicijskih studija, među kojima se ističe sudjelovanje na Project finance akademiji u organizaciji Hrvatskog instituta za financije gdje je 25.10.2013. položio ispit i ostvario pravo za dobivanje certifikata „Savjetnik za projektno financiranje“.

Uža specijalnost mu je područje izrade investicijskih studija gdje korištenjem MS Excela modelira i izrađuje investicijske projekte. Također uže područje djelovanja je i rješavanje problematike obveznih doprinosa i oporezivanja dohotka fizičkih osoba.

 

Kontakt za sve upite:

dr. sc. Dijana Perkušić

Voditeljica Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

Mob | 091 44 33 837
Mail | dijana.perkusic@oss.unist.hr

Ciljevi