Odjel

3D MODELIRANJE U STROJARSTVU

Kategorija:

Aktualni seminari

Predavač: Ivan Vrljičak, struč.spec.ing.mech.

3D modeliranje u strojarstvu se koristi za koncipiranje, projektiranje, izradu projektne dokumentacije, generiranje CNC koda u strojarstvu. Poznatiji su još i kao CAD/CAM programi. CAD/CAM predstavlja integraciju računalno potpomognutog dizajniranja i proizvodnje u jednom programskom paketu.

CAM se također može odnositi na korištenje računala za pomoć u svim operacijama proizvodnog procesa, uključujući planiranje, upravljanje, transport i skladištenje. Primarna svrha CAD/CAM-a je stvoriti brži proizvodni proces, komponente i alate preciznijih dimenzija. Autodesk Inventor je jedan od najzastupljenih programa koji se koristi za tu svrhu.

Seminar ima za cilj objasniti osnovne principe 3D modeliranja podržanog računalom, upoznavanje s sučeljem programa Autodesk Inventor, izrada 3D modela strojarskog dijela te na osnovu 3D modela vrši se izrada tehničke dokumentacije.

Seminar će obraditi sljedeća pitanja:

  • Sučelje programa Autodesk Inventor 2022
  • Princip rada s 3D programima
  • Korištenje pojedinih modula programa Autodesk Inventor 2022
  • Izrada 3D modela strojnog dijela
  • Izrada projektne dokumentacije (nacrt)

 

Ciljana skupina polaznika: projektanti, inženjeri strojarstva, strojarski tehničari.

Ciljevi seminara: Seminar ima za cilj osposobiti polaznike za izradu 3D modela strojnog dijela te na osnovu modela izraditi tehnički nacrt.

KOTIZACIJA SEMINARA: 700,00 kn + PDV. U cijenu su uključeni materijali, te korištenje programa i računala.

Datum održavanja seminara: 11.07.2022. 

Mjesto održavanja: Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica 21, Split

Rok za prijavu: 07.07.2022.

Obrazac za prijavu

 

Raspored i sadržaj seminara:

  1. DAN

  19:00-11:30

Upoznavanje sa programom Autodesk Inventor, organizacija radne okoline, izbornici, prozori, moduli.

  11:00-11:30

Pauza

  11:30-14:00

Definiranje 2D geometrije, osnovne naredbe za 2D crtanje. Kreiranje ravnina, oblikovanje nacrtane forme dodjeljivanjem kota i ograničenja. Pitanja i odgovori

  2. DAN

  19:00-11:30

Izrada pojedinačnih prostornih modela. Izrada sklopova uz korištenje biblioteka standardnih elemenata.

  11:00-11:30

Pauza

  11:30-14:00

Izrada tehničke dokumentacije sa potrebnim projekcijama, presjecima, kotama i ostalim oznakama. Pitanja i odgovori

 

Životopis predavača:

Ivan Vrljičak, stručni specijalist inženjer strojarstva

Od rujna 2005. do svibnja 2014. zaposlen u tvrtci „Dalvin – Split“, u radnoj jedinici „RJ Održavanje“, gdje je radio na poslovima održavanja automatiziranih linija za proizvodnju, te održavanju prateće opreme vezane za radne procese u proizvodnji. Tijekom zadnje dvije godine radio kao rukovoditelj „RJ Održavanje“.

Od svibnja 2014. zaposlen kao laborant na Odsjeku za strojarstvo. Na Odsjeku radi u laboratorijima za strojnu obradu, toplinsku obradu, zavarivanje, te termodinamiku, mehaniku fluida i energetske sustave te na izvođenju laboratorijskih vježbi.

Dana 07. rujna 2018. izabran u zvanje predavača na Odjelu za stručne studije, Sveučilišta u Splitu.  Od tog razdoblja izvodi teoretsku i praktičnu nastavu iz kolegija Automatika, Automatizacija industrijskih postrojenja, CAD I i CAD II.