Odjel

AutoCAD u strojarstvu

Kategorija:

Seminari u najavi

Predavači: 

 • Igor Šuljić, predavač
 • Ivan Vrljičak, predavač

 

AutoCAD se koristi za stvaranje dvodimenzionalnih projekata korištenjem različitih inovativnih alata. Rad u AutoCAD-u predstavlja digitalni oblik crtanja na papiru neophodan za inženjere strojarstva.

Cilj seminara je objasniti osnovne principe i alate za izradu tehničke dokumentacije, upoznavanje sa sučeljem programa AutoCAD, osnovnim alatima za crtanje, pregledavanjem i navigacijom, kotiranjem te radom s blokovima.

Seminar će obraditi sljedeća pitanja:
• crtanje i uređivanje crteža
• organizacija crteža
• kotiranje radioničkih i montažnih crteža
• izrada blokova
• ispisivanje crteža

Ciljana skupina polaznika: projektanti, inženjeri strojarstva, strojarski tehničari, studenti strojarstva

Ciljevi seminara: Seminar ima za cilj osposobiti polaznike za izradu 2D radioničke dokumentacije korištenjem programa AutoCAD.

KOTIZACIJA SEMINARA: 100,00 EUR + PDV (753,45 kn + PDV). 

Mjesto održavanja: Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica 21, Split

Vrijeme održavanja: lipanj/srpanj 2024.

Prijavni obrazac

 

Raspored i sadržaj seminara:

  1. DAN

  09:00-11:30

 • Upoznavanje s programom AutoCAD, organizacija radne okoline, sučelje, izbornici, prozori, moduli. Osnovne naredbe za crtanje.

  11:30-12:00

 • Pauza

  12:00-15:00

 • Osnovne naredbe za uređivanje crteža. Izrada Layer-a. Šrafiranje. Kotiranje. Znakovi obrade. Blokovi. Plotanje.
 • Pitanja i odgovori

  2. DAN

  09:00-11:30

 • Tolerancije oblika i položaja. Hrapavost tehničkih površina.
 • Crtanje radioničkih crteža dijelova.

  11:30-12:00

 • Pauza

  12:00-15:00

 • Samostalno crtanje radioničkih crteža dijelova. 
 • Pitanja i odgovori.

 

Životopisi predavača:

 

 • Igor Šuljić, magistar inženjer strojarstva

 

Igor Šuljić diplomirao je 2016. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu i stekao zvanje magistar inženjer strojarstva.

Od travnja 2017. zaposlenik je Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu, prvo kao asistent, gdje je održavao vježbe iz kolegija Tehničko crtanje i CAD, CAD I, CAD II te Elementi strojeva I i Elementi strojeva II, a zatim od siječnja 2023. kao predavač, gdje je nositelj na kolegijima Elementi strojeva I i Elementi strojeva II.

Kao nastavnik na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu izradio je velik broj znanstvenih i stručnih radova iz područja strojarstva, a uža specijalnost mu je područje konstrukcija i konstruiranja pomoću računala.

 

 • Ivan Vrljičak, stručni specijalist inženjer strojarstva

 

Od rujna 2005. do svibnja 2014. zaposlen u tvrtci „Dalvin – Split“, u radnoj jedinici „RJ Održavanje“, gdje je radio na poslovima održavanja automatiziranih linija za proizvodnju, te održavanju prateće opreme vezane za radne procese u proizvodnji. Tijekom zadnje dvije godine radio kao rukovoditelj „RJ Održavanje“.

Od svibnja 2014. zaposlen kao laborant na Odsjeku za strojarstvo. Na Odsjeku radi u laboratorijima za strojnu obradu, toplinsku obradu, zavarivanje, te termodinamiku, mehaniku fluida i energetske sustave te na izvođenju laboratorijskih vježbi.

Dana 07. rujna 2018. izabran u zvanje predavača na Odjelu za stručne studije, Sveučilišta u Splitu.  Od tog razdoblja izvodi teoretsku i praktičnu nastavu iz kolegija Automatika, Automatizacija industrijskih postrojenja, CAD I i CAD II.

 

Ciljevi