Odjel

STRATEGIJE ULAGANJA I ALOKACIJE IMOVINE

Kategorija:

Seminari u najavi

Želite sačuvati vrijednost svog teško stečenog novca u uvjetima povećane inflacije? Zanima Vas koji oblici imovine su ostvarili najveće stope godišnjeg rasta u posljednjih preko 140 godina? Želite razumjeti zašto je došlo do inflacije? Kako se postaviti sa svojom imovinom i kako je rasporediti?

Odgovore na ova i na mnoga druga pitanja dobit će te na seminaru. Ovaj seminar je usmjeren na sve ljude koji svojim financijama pristupaju odgovorno.

Seminar se sastoji od sljedećih modula:

 • Uvod u financije,
 • Makroekonomska kretanja,
 • Vodič za cjeloživotno ulaganje i alokaciju imovine,
 • Definiranje strategije ulaganja za svakog polaznika

 

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenje tokom pauze kao i certifikat o odslušanom seminaru.

Ciljana skupina polaznika: poduzetnici, bankari, poslovni konzultanti, ostali građani odgovorni za svoju imovinu.

Ciljevi seminara: osposobiti polaznike za razumijevanje makroekonomske situacije i prilagoditi upravljanje imovinom trenutnoj situaciji. Naučiti osnovne teorije na kojima počiva ulaganje imovine i samostalno izraditi strategiju ulaganja.

KOTIZACIJA SEMINARA: 118,12 EUR + PDV (890,00 KN + PDV). U cijenu su uključeni materijali, kava, ručak i certifikat o prisustvu na seminaru.

Bivši studenti Odjela kao i poslovni subjekti koji primaju studente Odjela na stručnu i specijalističku praksu ostvaruju pravo na 10% popusta.
Dvoje i više polaznika iz istog poslovnog subjekta ostvaruju pravo na 10% popusta.


Mjesto održavanja: Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica 21, Split

Vrijeme održavanja: lipanj/srpanj 2024.

Prijavni obrazac

 

Raspored i sadržaj seminara:

08:45-09:00

 • Prijem i registracija polaznika

09:00-10:30

 • Oblici imovine i njihova povijesna kretanja
 • Definiranje osnovnih pojmova
 • Teorije na kojima počiva ulaganje u imovinu (CAPM,EMH, MPT i bihevioralne financije)
 • Rizik i mjerenje rizika
 • Primjer alokacije imovine u Excelu

10:30-10:45

 • Pauza za kavu

10:45-12:15

 • Osnovni makroekonomski pojmovi
 • Povijesni primjeri različitih perioda
 • Povijesni primjeri špekulativnih mjehura
 • Osvrt makroekonomska situacija svijet

12:15-13:15

 • Pauza za ručak

13:15-14:45

 • Aktivno vs pasivno ulaganje
 • Fundamentalna vs tehnička analiza
 • Osnovni principi za cjeloživotno ulaganje

14:45 – 15:00

 • Pauza za kavu

15:00 – 15:45

 • Primjer izrade investicijske strategije
 • Vježba izrade strategije ulaganja za svakog polaznika
 • Pitanja i odgovori

 

 

Životopis predavača:

Mr. sc. Stjepan Laća je predavač na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu gdje je nositelj više predmeta iz područja financija i računovodstva. Prije ovog zaposlenja radio je preko 15 godina na rukovodećim mjestima u području financija, investicija i računovodstva u različitim industrijama (bankarstvo, faktoring, investicijska ulaganja, autoindustrijska proizvodnja, trgovina). Između ostalog, radio je na poziciji portfelj managera u investicijskom društvu, kao glavni analitičar u investicijskom fondu te je bio član investicijskog i kreditnog odbora banke.

Aktivno ulaže u dionice, obveznice i različite financijske instrumente na domaćem i  stranim tržištima kapitala od 2005. godine do danas.

Kontakt: slaca@oss.unist.hr

 

Kontakt za sve upite:

dr. sc. Dijana Perkušić

Voditeljica Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

Mob | 091 44 33 837
Mail | dijana.perkusic@oss.unist.hr

Ciljevi