Odjel

Napredno korištenje MS Office alata

Kategorija:

Aktualni seminari

Predavači: dr. sc. Siniša Zorica, profesor visoke škole, Marinko Lipovac, viši predavač, Sandra Antunović Terzić, predavač

Seminar je namijenjen postojećim korisnicima koji žele nadograditi svoj znanja iz MS Worda i MS Excela. Kroz pet sati pokazati će se napredne mogućnosti MS Worda i napredne funkcije MS Excela. Nakon uspješno položenog testa polaznik dobiva Certifikat.

Ciljana skupina polaznika: seminar je namijenjen postojećim korisnicima koji žele poboljšati svoje vještine.

KOTIZACIJA SEMINARA: 39,82 EUR + PDV (300,00 kn +PDV)

Mjesto održavanja: Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica 5, Split

Vrijeme održavanja: 12. veljače 2024.

Rok za prijavu: 8. veljače 2024.

Obrazac za prijavu

 

Životopis predavača:

  • dr. sc. Siniša Zorica, profesor visoke škole

dr. sc. Siniša Zorica doktorirao je na FESB-u u Splitu 2021. godine. Od 1998. godine zaposlenik je Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu gdje je nositelj i sunositelj na nekoliko predmeta iz područja informatike i elektrotehnike.  Kao nastavnik na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, kao autor i koautor, izradio je veliki broj stručnih i znanstvenih radova te skripti iz područja informatike i elektronike. Siniša Zorica je dao doprinos u  razvoju nastavne infrastrukture na način da je sudjelovao u otvaranju, ustrojstvu i organizaciji novih informatičkih učionica. Uža specijalnost su mu iz područja elektronike mikroračunala i DC-DC pretvarači, a iz područja informatike operacijska istraživanja s posebnim naglaskom na korištenje MS Excela za modeliranje realnih procesa u svrhu donošenja optimalnih odluka.

 

  • Marinko Lipovac, viši predavač

dipl. ing. Marinko Lipovac diplomirao je na FESB-u u Splitu 2003. godine. Od 2003. godine zaposlenik je Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu gdje je nositelj i sunositelj na nekoliko predmeta iz područja informatike. Kao nastavnik na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, kao autor i koautor, izradio je veliki broj stručnih radova te skripti iz područja informatike. Marinko Lipovac je dao doprinos u  razvoju nastavne infrastrukture na način da je sudjelovao u otvaranju, ustrojstvu i organizaciji novih informatičkih učionica. Uža specijalnost su mu iz područja elektronike mikroračunala, MATLAB i Arduino, a iz područja informatike Microsoft Office kao i Corel paket.

 

  • Sandra Antunović Terzić, predavač

Sandra Antunović Terzić diplomirala na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilište u Splitu 2013. godine. Od 2003. godine zaposlenica je Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu gdje je nositeljica i sunositeljica na nekoliko predmeta iz područja informatike i elektrotehnike. Kao nastavnica na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, kao autorica i koautorica, izradila je veliki broj stručnih radova te skriptu iz područja računalne grafike. Uža specijalnost su joj računalna grafika i multimedijske komunikacije, a iz područja informatike baze podataka.

 

Ciljevi