O studiju

Vrsta studija Preddiplomski stručni studij
Naziv Trgovinsko poslovanje
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 3 godine (6 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis
  1. završena četverogodišnja srednja škola
  2. položena državna matura B razine (hrvatski jezik, matematika, engleski jezik)

Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita, upisuju se kandidati koji polože državnu maturu i na taj način završe svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Ovi se kandidati za upis na prvu godinu stručnog studija prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem pristupaju preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije uvođenja obavezne državne mature, također se mogu prijaviti posredstvom Središnjeg prijavnog ureda. Uvjet upisa za ove kandidate je završena četverogodišnja srednja škola.

Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za akademsku godinu./td>

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije.
Ishodi učenja studijskoga programa

Opći ishodi učenja stručnog prvostupnika/prvostupnice ekonomije ogledaju se u širokom i naprednom znanju i kritičkom razumijevanju osnovnih postavki relevantnih ekonomskih teorija, načela, metoda i instrumenata te u sposobnosti primjene istih u praksi koristeći interdisciplinarnu analizu i prosudbu.

Specifični ishodi razdijeljeni su na tri studijska modula:

Poduzetništvo,

Trgovinsko poslovanje,

Vanjska trgovina i međunarodna putovanja.

Mogućnosti nastavka studija Dvogodišnji specijalistički studij za stjecanje zvanja specijalist struke. Mogućnosti nastavka studija na stručnim specijalističkim diplomskim studijima u Hrvatskoj.
Detaljnije o studiju Klikni za informacije o studiju