Novosti

Budućnost turizma, rada i obrazovanja u turizmu

11.05.2023.

Kategorija:

Istaknuto, Naslovna

Naš kolega dr. sc. Goran Ćorluka sudjelovao je na konferenciji kao pozvani dionik panel rasprave „Novi val turizma“ u organizaciji Regionalnog centra kompetentnosti – Ugostiteljska škola Opatija.

Teme konferencije usmjerene su na trendove, inovacije i održivost turizma. Tematizirana je aktualna problematika hrvatskog turizma te smjernice razvoja turizma budućnosti. Nadalje, kolega Ćorluka sudjelovao je na Danu obrazovanja u organizaciji Turističko-ugostiteljske škole Split te partnera na projektu RCK FitSplit kao pozvani dionik panel rasprave „Obrazovanje u funkciji održivog razvoja“ u okviru kojeg je predstavljen rad Sveučilišta s pripadajućim studijskim programima, potrebe obrazovanja današnjice te smjer kretanja obrazovanja za potrebe budućnosti.

Ciljevi

Dostojanstven rad i ekonomski rast Održivi gradovi i zajednice Partnerstvom do cilja