Novosti

Čestitke kolegi!

Čestitke kolegi!

Naš kolega Ivan Akrap 21. siječnja 2022. uspješno je obranio doktorsku disertaciju s naslovom „Dokumentarni inkaso" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu .

Čestitke kolegi!
Čestitke kolegici!

Čestitke kolegici!

Naša kolegica doc.dr.sc. Senka Borovac Zekan postala je članicom recenzentskog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa Economies, Basel, Switzerland. 

Čestitke kolegici!
1234