O studiju

Vrsta studija Specijalistički diplomski stručni studij
Naziv Specijalistički diplomski stručni studij Strojarstvo
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis Završen preddiplomski stručni studij „Konstrukcijsko strojarstvo“ na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, ili drugi odgovarajući trogodišnji studij tehničke struke s priznatih 180 ETCS bodova.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni specijalist inženjer strojarstva / stručna specijalistica inženjerka strojarstva (struč. spec. ing. mech)
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Studenti stječu primjerenu razinu specijalističkih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova što im omogućava neposredno uključivanje u radni proces na razini planiranja, projektiranja, proizvodnje, izgradnje i nadzora nad izgradnjom, ispitivanja, održavanja i eksploatacije složenih tehničkih sustava i njihovih elemenata. Studenti su osposobljeni za rad s tehničkim sustavima i njihovim elementima na području strojarstva. Studenti stječu opće i specifične stručne kompetencije. Opće kompetencije mogu i dalje razvijati sposobnost za analizu i sintezu, sposobnost samostalnog učenja, sposobnost za suradnju i komunikaciju, te organizacijske sposobnosti. Specifične stručne kompetencije su teorijska i praktična znanja te vještine potrebne za statičku i dinamičku analizu mehaničkih konstrukcija, analizu naprezanja i konstrukcijsko oblikovanje komponenata, metodičko konstruiranje, primjenu suvremenih računalnih metoda u oblikovanju i pri proračunavanju tehničkih sustava, kao i održavanje i eksploataciju istih.
Detaljnije o studiju Klikni za informacije o studiju