Studiji

Nastavni program

A) TEMELJNA NASTAVA (ELEKTROTEHNIKA) - 60 ECTS

I. semestar

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN001

  Matematika

  45
  0
  60
  0
  8
 • SEN002

  Fizika

  45
  0
  45
  0
  7
 • SEN003

  Osnove elektrotehnike I

  45
  0
  60
  0
  8
 • SEN004

  Uporaba računala

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN005

  Engleski jezik I

  10
  0
  20
  0
  2
 • Ukupno: 5 predmeta 26 sati tjedno

  175
  0
  215
  0
  30

II. semestar

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN006

  Primijenjena i numerička matematika

  45
  0
  45
  0
  7
 • SEN007

  Osnove elektrotehnike II

  45
  0
  60
  0
  8
 • SEN008

  Elektronički elementi

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEN009

  Programiranje

  30
  0
  60
  0
  7
 • SEN010

  Engleski jezik II

  10
  0
  20
  0
  2
 • UKUPNO: 5 predmeta 26 sati tjedno

  160
  0
  230
  0
  30

B) STUDIJSKA NASTAVA (ENERGETIKA) - 60 ECTS

III. semestar

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN011

  Analogni i digitalni sklopovi

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEN012

  Električni strojevi I

  30
  0
  60
  0
  7
 • SEN013

  Električna mjerenja

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN014

  Materijali u elektrotehnici

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN015

  Tehnički engleski jezik

  10
  0
  20
  0
  3
 • Netehnički izborni predmet*

  30
  0
  15
  0
  4
 • UKUPNO: 6 predmeta 24 sata tjedno

  160
  0
  200
  0
  30

IV. semestar

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN016

  Električni strojevi II

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN017

  Električna postrojenja

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN018

  Energetska elektronika

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN019

  Automatski regulacijski sustavi

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN020

  Osnove mehaničkih konstrukcija

  30
  0
  30
  0
  5
 • Tehnički izborni predmet*

  30
  0
  30
  0
  5
 • UKUPNO: 6 predmeta 24 sata tjedno

  180
  0
  180
  0
  5

*Iz modula Izborni predmeti

 

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTS

Smjerovi (izborne skupine):

 • Elektroenergetski sustavi (EES)
 • Energetski sustavi u industriji (ESIN)
C1) Izborna skupina: ELEKTROENERGETSKI SUSTAVI (EES moduli)

 

V. semestar (EES-1 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN021

  Distributivne mreže

  30
  15
  15
  0
  5
 • SEN022

  Prijenosne mreže

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN023

  Proizvodnja električne energije

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN024

  Zaštita u elektroenergetskom sustavu

  45
  0
  30
  0
  6
 • SEN025

  Mjerenje u elektroenergetskom sustavu

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN026

  Timski projekt

  0
  0
  30
  0
  4
 • UKUPNO: 5+1 predmeta 23 sata tjedno

  165
  15
  165
  0
  30

VI. semestar (EES-2 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN027

  Upravljanje u elektroenergetskom sustavu

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN028

  Projektiranje u elektroenergetskom sustavu

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN029

  Tehnika visokog napona

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN037

  Stručna praksa

  5
 • SEN038

  Završni rad

  10
 • UKUPNO: 4+1+1 predmeta 12 sati tjedno

  90
  0
  90
  0
  30

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTS

 

C2) Izborna skupina: ENERGETSKI SUSTAVI U INDUSTRIJI (ESIN moduli)

V. semestar (ESIN-1 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN030

  Mehatronika

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEN031

  Ispitivanje električnih strojeva

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN032

  Električne instalacije

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN033

  Robotika

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN034

  Automatizacija industrijskih postrojenja

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN026

  Timski projekt

  0
  0
  120
  0
  4
 • UKUPNO: 6 predmeta 27 satI tjedno

  150
  0
  285
  0
  30

VI. semestar (ESIN-2 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN035

  Elektromotorni pogoni

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN036

  Projektiranje EES-a u industriji

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN029

  Tehnika visokog napona

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN037

  Stručna praksa

  0
  0
  150
  0
  5
 • SEN038

  Završni rad

  10
 • UKUPNO: 4+1+1 predmeta 20 sati tjedno

  90
  0
  240
  0
  30

D) JEDINSTVENI MODUL IZBORNIH PREDMETA

EES + ESIN

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN039

  Diskretna matematika*

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN040

  Matematika 2*

  60
  0
  45
  0
  7
 • SEN041

  Sustavi upravljanja kvalitetom**

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEN042

  Metodički razvoj proizvoda**

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEN043

  Osnove poduzetništva**

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEN044

  Ekologija i održivi razvoj**

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEN045

  Ekonomika i organizacija poduzeća

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEN046

  Vođenje projekata i dokumentacija

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEN051

  Drugi strani jezik (Osnove talijanskog jezika)

  15
  0
  45
  0
  4
 • SEN050

  Drugi strani jezik (Osnove njemačkog jezika)

  15
  0
  45
  0
  4
 • Tehnički izborni predmet izabran iz ostalih modula studija Elektroenergetike ili kolegija drugih stručnih studija (Elektronika, Informacijska tehnologija, Konstrukcijsko strojarstvo), a prema preporuci mentora ili osobnim sklonostima i potrebama ***

  5

* Predmeti su ponuđeni, između ostalog, radi mogućnosti postizanja razlika u ECTS bodovima potrebnih za mobilnost zainteresiranih studenata prema sveučilišnim preddiplomskim studijima.

** Predmete održavaju nastavnici Odjela sa stručnih studija Trgovinsko poslovanje i Računovodstvo i financije.

*** Tablice stručnih izbornih predmeta koji se biraju s ostalih tehničkih studija na Odjelu za stručne studije nalaze se u opisu programa odnosnih studija. Neki od tih predmeta su primjerice:

Ugradbeni računalni sustavi, PLC i SCADA sustavi, Procesni mjerni sustavi, Energetski elektronički pretvarači, Osjetnici i pretvornici i dr. (Studij elektronike); Proizvodni postupci, CADI i II, Tehnička termodinamika, Mehanika fluida, Metalne konstrukcije... (Studij konstrukcijskog strojarstva); Projektiranje informacijskih sustava, Informatizacija poslovanja, Digitalni sustavi za obradu signala, Elektroničko poslovanje, Društveni informacijski sustavi, Informatizacija proizvodnje, Multimedijske mreže i sustavi,... (studij Informacijske tehnologije).

Predviđenim konceptom izbornih predmeta znatno su proširene mogućnosti studenata za izbor adekvatnih predmeta, a da se pri tomu ne širi mreža istih (svi predmeti navedeni u modulu izbornih predmeta već postoje i izvode se unutar Odjela za stručne studije).

Napomena:

Studenti prve godine studija imaju pravo upisa vannastavne sportske aktivnosti, ukupno 30 nastavnih sati po semestru. Program ove aktivnosti prezentira se studentima prije početka svake akademske godine.