Razlikovni program

Program za stjecanje uvjeta za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma na Sveučilišnom odjelu za stručne studije

Upisi za akademsku godinu 2022./2023. vrše se u razdoblju od 12.09.2022. do 23.09.2022. godine.

 

SVRHA PROGRAMA:

Ovaj Program namijenjen je stručnim/sveučilišnim prvostupnicima s nesrodnih stručnih studija/visokih učilišta i programa sa stečenih 180 ECTS bodova koji se žele upisati na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma na Sveučilišnom odjelu za stručne studije.

UVJET ZA UPIS PROGRAMA:

Završen nesrodni preddiplomski stručni studij / preddiplomski sveučilišni studij i stečenih 180 ECTS bodova.

 PREDMETI PROGRAMA:

Naziv predmeta Nositelj/i predmeta Napomena
Osnove računovodstva dr.sc. Luka Mladineo, v. pred. Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove
Poslovna matematika Renata Kožul Blaževski, v. pred. Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove
Poduzetništvo mr.sc. Ivona Jukić, v. pred. Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove
Osnove ekonomije dr.sc. Marina Lolić Čipčić, prof.v.š. Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove
Osnove trgovine i turizma Dr.sc. Mijana Matošević Radić, v. pred.
Mario Dadić, pred.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove
Menadžment mr.sc. Anita Krolo Crvelin, v. pred. Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove
Marketing dr. sc. Katja Rakušić Cvrtak, pred. Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove

 

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  1. Diploma ili Potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS bodova
  2. Domovnica ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa   e-Građani
  3. Preslika osobne iskaznice
  4. Obrazac zahtjeva za prijavu.

Dokumentaciju za upis potrebno je dostaviti na protokol, Kopilica 5, II kat, soba 205.

IZVOĐENJE NASTAVE:

Prema rasporedu održavanja nastave na stručnim studijima.

CIJENA POHAĐANJA PROGRAMA:

Prema Odluci Stručnog vijeća.

PONOVNI UPIS NEPOLOŽENIH PREDMETA

Polaznici koji u prvoj godini upisa Programa za stjecanje uvjeta za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma na Sveučilišnom odjelu za stručne studije nisu položili sve predmete Programa, dužni su u narednoj akademskoj godini (sukladno Ugovoru) ponovno upisati sve preostale predmete koje nisu položili.

To mogu učiniti samo za vrijeme redovnih upisa na Program za stjecanje uvjeta za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma na Sveučilišnom odjelu za stručne studije.

Na upis je potrebno donijeti dokaz o uplaćenoj naknadi za ponovni upis ne položenih predmeta.

Naknada za ponovni upis pojedinog predmeta Programa naznačena je u Odluci o cijenama Programa za stjecanje uvjeta za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, a koja se donosi na početku svake akademske godine za tu akademsku godinu.

ISPIS / PREKID POHAĐANJA PROGRAMA

Polaznik se može ispisati iz Programa najkasnije do 31. listopada tekuće akademske godine.

U tom slučaju, polaznik je dužan podnijeti molbu Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih putem protokola s obrazloženjem ispisa iz Programa. Odjel je obvezan izvršiti povrat uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa polazniku.

U slučaju da se polaznik obrati Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih s molbom za ispis iz Programa nakon 31. listopada tekuće akademske godine, Centar će ga izbrisati iz popisa polaznika, ali mu Odjel nije obvezan izvršiti povrat uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa.

VAŽNE NAPOMENE

Programi za stjecanje uvjeta za upis na specijalističke diplomske stručne studije na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu dio su programa cjeloživotnog obrazovanja. Polaznici Programa ne stječu status studenta, pa tako ni studentska prava i obveze. Rok za završetak programa je tri akademske godine počevši od akademske godine upisa Programa. Za sve informacije o provjerama znanja potrebno se obratiti nositelju predmeta.

Po završetku Programa, odnosno nakon položenih svih ispita, polaznik dobiva potvrdu o završenom Programu u kojoj se navode svi položeni predmeti te postignuti uspjeh. Potvrda o završetku Programa predstavlja, uz ostalu natječajnu dokumentaciju, uvjet za pristup prijavi na Natječaj za upisu na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu.