Novosti

Rektorova nagrada

Odluka o Rektorovoj nagradi za akademsku godinu 2019./2020., a za postignuća u akademskoj godini 2018./2019. je priložena.