Novosti

Rang lista kandidata za mobilnost osoblja

Povjerenstvo za rangiranje prijava donijelo je odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. godinu 2019/2020. Odluka je priložena.