Novosti

Održivo financiranje kao novi oblik investiranja u Hrvatskoj

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je za sve zainteresirane apsolvente i studente završnih godina otvorila studentski natječaj na temu "Održivo financiranje kao novi oblik investiranja u Hrvatskoj“.

Studenti se na natječaj prijavljuju sa stručnim radovima, koji su pisani u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka.

U daljnju evaluaciju će biti uzeti oni radovi koji se dostave HANFI najkasnije do 15. kolovoza do 16 sati.

Tri najbolja rada bit će nagrađena novčanim iznosima – od 15.000 kuna za najbolji rad, 10.000 kuna za drugoplasirani rad te 5.000 kuna za trećeplasirani rad.

Sve informacije o natječaju i prijavama možete pronaći OVDJE.