Novosti

Odluka o roku završetku studija

Napominjemo da se studenti koju su ak.godinu 2018./2019. upisali sukladno Odluci moraju pridržavati navedenog roka za predaju završnog rada.