Novosti

Odluka o rangiranju

Donesena je odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa - KA107 Kazahstan.