Novosti

Odabir modula

Odabir modulskog programa za preddiplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje i specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma obavit će se prema priloženom rasporedu.

preddiplomski stručni studij
specijalistički diplomski stručni studij