Novosti

OBJAVLJENE RANG-LISTE III. KRUGA DRŽAVNIH STIPENDIJA IZ STEM PODRUČJA ZNANOSTI

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021., donio je Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021. na temelju kvota i rang-lista koje su njezin sastavni dio.

Rang-liste III. kruga dodjele dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ [1].

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ [1] te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi prema kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ [1].

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do subote, 16. SIJEČNJA 2021. GODINE, DO 12 SATI na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ [1], kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti [2] (Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Kreiraju se i dvije zasebne rang-liste (_Izdvojene_ _stipendije_) za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Dodatno, upućujemo studente da redovito prate mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja [3], mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/ [4] te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije [5] u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.

Za sve ostale informacije studenti se mogu se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendijeatmzo [dotttt] hr.