Novosti

NAPUTAK ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA

  • Upis u višu godinu studija obavit će se prema priloženom rasporedu, u učionici 113 (amfiteatar).
  • Studenti su obavezni odazvati se upisu u naznačeno vrijeme.
  • Na upis obavezno ponijeti indeks, u kojem moraju biti upisane ocjene iz svih položenih kolegija.
  • Upisninu u iznosu od 350,00 kn plaćaju svi studenti.
  • Školarinu plaćaju izvanredni studenti i redoviti studenti koji su položili manje od 55 ECTS bodova, a u skladu s Odlukama o plaćanju školarine.
  • Upisninu i školarinu studenti su obvezni podmiriti neposredno nakon izvršenog upisa, a na temelju računa koji će dobiti prilikom upisa.
  • Daljnje informacije u vezi upisa, potrebno je pratiti na službenim Web stranicama Odjela i na sustavu za podršku nastavi Moodle.

ODLUKE O PLAĆANJU ŠKOLARINE