Novosti

Izbori za Studentski zbor

U prilogu je Odluka rektora Sveučilišta u Splitu kojom se raspisuju izbori za Studentski zbor, kao i Pravilnik o provedbi izbora.