Novosti

Mijenja se porezni tretman Erasmus+ potpore

Od 1. siječnja 2019. stupa na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak slijedom kojeg, sve Erasmus+ potpore isplaćene studentima nakon 1. siječnja 2019. više neće ulaziti u limit od 15.000 kuna i time utjecati na njihov status uzdržavanog člana. Više na sljedećoj poveznici.