Novosti

Upisi u više godine studija

19.09.2018.

Kategorija:

Službeno

Upisi u više godine održat će se prema priloženom rasporedu, u učionici 113 (amfiteatar). Studenti su obavezni odazvati se upisu u naznačeno vrijeme. Na upis obavezno ponijeti indeks u kojem moraju biti upisane ocjene iz svih položenih kolegija. Dodatne informacije u vezi upisa bit će objavljene na web stranicama Odjela i na sustavu Moodle.

Raspored upisa

Upisnina za akademsku 2018./2019. godinu iznosi 350,00 kn.

Redoviti studenti plaćaju školarinu sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu.

Izvanredni studenti plaćaju školarinu zavisno od broja upisanih ECTS bodova i to kako slijedi:

  • vrijednost jednog ECTS boda za društvene studije iznosi 117,00 kn
  • vrijednost jednog ECTS boda za tehničke studije iznosi 133,00 kn

Svi studenti troškove upisnine podmiruju prije upisa. Studenti koji plaćaju školarinu, troškove školarine podmiruju prije upisa.

Odluke vezane za upis akademske godine 2018./2019.:

  • Odluka o upisu završnog rada za studente koji gube pravo studiranja
  • Odluka o plaćanju završnog rada

Uplate se vrše na račun broj:

IBAN HR8623300031100025103, model 00
poziv na broj primatelja 200-03-OIB_studenta

primatelj:
SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE
Kopilica 5, 21000 Split

Ciljevi