Novosti

Upis na razlikovni program - Menadžment trgovine i turizma

30.08.2023.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
Upis na razlikovni program - Menadžment trgovine i turizma

Sveučilišni odjel za stručne studije nudi mogućnost upisa na razlikovni program u sklopu Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih pod nazivom „Program za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Menadžment trgovine i turizma“.

Upisi za akademsku godinu 2023./2024. vrše se u razdoblju od 4. do 15. rujna 2023. godine. 

Program je namijenjen prvostupnicima s nesrodnih studija i programa sa stečenih 180 ECTS bodova koji žele upisati stručni diplomski studij Menadžment trgovine i turizma na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu.

Više informacija o programu

Ciljevi