Novosti

Stručna praksa u sklopu Erasmus+ programa

28.09.2018.

Kategorija:

Službeno

SAG -  European Business School,Porto, Portugal zaprima prijave za stručnu praksu u okviru Erasmus+ programa, u sljedećim područjima:

1)     International Relations

2)     Marketing

3)     Social Media

4)     IT and web design

5)     Administrative

6)     Human Resources

Zainteresirani studenti trebaju poslati svoj životopis na:
rel.internacionais@isag.pt naslovljeno s: ERASMUS+ INTERNSHIP

Ciljevi