Novosti

Sastanak sa studentima

14.01.2022.

Kategorija:

Službeno
Sastanak sa studentima

Sastanak sa studentima Sveučilišnog odjela za stručne studije, četvrtak 20.1.2022. u 10:00 h

Dnevni red:

  1. Nastavne aktivnosti u zimskom semestru (nastava i kolokviji)
  2. Ispitni rokovi
  3. Izbori za Studentski zbor Sveučilišnog odjela za stručne studije
  4. Razno

 

Sastanak će se održati online putem Microsft Teams aplikacije, link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aMS4g2s_6Wfs5WjbDHmyiXhyw-I79K4uy-arvbcyCCms1%40thread.tacv2/General?groupId=b91247df-7697-40ad-ab0c-8bd764b64b98&tenantId=ba2fa2d1-38b6-47ce-806c-0bce7f022431

 

 

 

Ciljevi