Novosti

RAISE Youth on-line edukacije

17.03.2021.

Kategorija:

Događanja
RAISE Youth on-line edukacije

Poštovani,
Pozivamo Vas na sudjelovanje na on-line edukacijama u okviru RAISE Youth projekta prema priloženom programu. Prijava na edukacije nalazi se na POVEZNICI.
Projekt RAISE Youth (Ruralna akcija za inovativno i održivo poduzetništvo mladih) sufinanciran je u iznosu od 3,1 milijuna eura kroz Fondove Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora (EGP). Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a osim u Hrvatskoj projekt se provodi i u Bugarskoj, Rumunjskoj i Španjolskoj. Glavni cilj projekta je doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta za mlade u ruralnim područjima korištenjem socijalnih inovacija. Projekt razvija inovativni model (samo)zapošljavanja za pripadnike NEET skupine (mladi koji nisu zaposleni niti su u sustavu obrazovanja) koji se temelji na održivoj poljoprivredi i turizmu u sinergiji s razvojem digitalnih tehnologija.
U sklopu projekta RAISE Youth - Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth, čiji je nositelj udruga GTF-IOR, a koji je sufinanciran iz Fondova Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora (EGP), Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj "Klub članova Selo" angažirana je za potrebe organizacije niza seminara na teme vezane uz turizam (primarno u ruralnim područjima) te digitalne sadržaje. On-line seminari će se održavati u ožujku i travnju, a ciljna skupina su mladi od 20 do 29 godina (primarno NEET skupine). Predviđeno je da na seminarima koji se organiziraju u cilju osnaživanja mladih sudjeluje ukupno oko 500 različitih sudionika iz svih hrvatskih županija.
 
Bit će organizirano šest (6) modula iz područja turizma (Uloga tradicije u oblikovanju ponude; Pravni okvir za registraciju i rad u ruralnom turizmu; Marketing, brendiranje i komunikacija; Gastronomija, kuharstvo i posluživanje; Kreiranje vlastitog turističkog proizvoda; Sigurnost i kvaliteta u ruralnom turizmu) te dva (2) modula iz stjecanja digitalnih vještina (Kreiranje digitalnih sadržaja i Digitalni marketing).
 
Raspored predavanja za II. skupinu županija (DNŽ, PGŽ, SDŽ, ŠKŽ i ZŽ)
?     23. ožujka 2021.
10,00 - 12,00 sati - MODUL 3: Pravni okviri za registraciju i rad te posebni oblici turizma (Andrea Pešutić)
13,00 - 15,00 sati - MODUL 1: Tradicija u oblikovanju ponude (Robert Baćac)
?     24. ožujka 2021.
10,00 - 12,00 sati - MODUL 5: Gastronomija (kuharstvo i posluživanje) (Mario Pavić)
13,00 - 15,00 sati - MODUL 6: Sigurnost i kvaliteta (Dijana Katica)
?     25. ožujka 2021.
10,00 - 12,00 sati - MODUL 2: Kreiranje turističkog proizvoda (Robert Baćac)
13,00 - 15,00 sati - MODUL 1D: Kreiranje digitalnih sadržaja (Aleksandra Kolarić)
?     26. ožujka 2021.
10,00 - 12,00 sati - MODUL 4: Marketing, brendiranje i komunikacija (Alma Radoš)
13,00 - 15,00 sati - MODUL 2D: Digitalni marketing (agro)turizmu i poduzetništvu (Aleksandra Kolarić)