Novosti

Radionice - Komunikacijske vještine

14.11.2018.

Kategorija:

Događanja

Centar za savjetovanje studenata Sveučilišta u Splitu ove je akademske godine pripremio niz radionica za studente čija je zajednička svrha rad na sebi.

Prve u nizu su dvije radionice na temu komunikacijskih vještina. Dobra komunikacija pretpostavka je dobrih međ?uljudskih odnosa. Iako se komunikacija sama po sebi č?ini jednostavna, č?esto puta dovodi do nerazumijevanja što može uzrokovati konflikte i frustracije u odnosima s ljudima. Iz tog razloga osmislili smo radionice na temu ključ?nih aspekata komunikacije: aktivnog slušanja i neverbalne komunikacije.

Broj sudionika je ogranič?en te je obavezna prijava. Moguć?e se prijaviti na jednu ili obe radionice preko Facebook stranice Centra ili preko mail adrese savjetovanje@unist.hr.

Više informacija moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.

Ciljevi