Novosti

Projekt „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“

23.02.2016.

Kategorija:

Istaknuto

Predstavljen je projekt „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“. Projekt će trajati godinu dana, a u potpunosti je financiran sredstvima EU fondova. Korisnik Ugovora je IV. gimnazija Marko Marulić, a projektni partneri su sastavnice Sveučilišta u Splitu: Prirodoslovno - matematički fakultet, Medicinski fakultet i Sveučilišni odjel za stručne studije.

Više na Školskom portalu

Ciljevi