Novosti

Posjet učenika IV. gimnazije Marko Marulić laboratoriju za fiziku na Sveučilišnom odjelu za stručne studije

20.04.2022.

Kategorija:

Događanja, Naslovna

U okviru suradnje s IV. gimnazijom Marko Marulić, na Sveučilišnom odjelu za stručne studije su dana 7.4.2022. nastavnice Jelena Ružić i Renata Kožul Blaževski organizirale posjet učenika te gimnazije i njihove profesorice Frane Perišić laboratoriju za fiziku.

Tom su prilikom učenici upoznati s načinom rada laboratorija za fiziku, te su odradili dio laboratorijskih vježbi koje se izvode u sklopu kolegija Fizika u računarstvu na Sveučilišnom odjelu za stručne studije.

Ciljevi