Novosti

Online sastanak sa studentima Odjela

08.06.2021.

Kategorija:

Službeno
Online sastanak sa studentima Odjela

U utorak 15.06.2021. u 12:00 sati održat će se online sastanak sa studentima Odjela u svezi završetka nastavnih aktivnosti i priprema za ispitne rokove u akademskoj 2020/21.

Sastanak će se održati putem Microsoft Teams aplikacije s pristupnim kodom: 1zc0vox

Sastanak će voditi v. d. zamjenika pročelnika za nastavu i međunarodnu suradnju dr. sc. Goran Ćorluka, viši predavač i v. d. zamjenika pročelnika za studentska pitanja i studentski standard dr. sc. Tonko Kovačević, prof. v.š.