Novosti

Održan seminar „Excel u računovodstvu i financijama“

25.05.2022.

Kategorija:

Događanja

Dana 19. svibnja 2022. godine u organizaciji Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih dr. sc. Marko Miletić profesor visoke škole održao je specijalistički seminar „Excel u računovodstvu i financijama“ na Sveučilišnom odjelu za stručne studije.

 

Seminar je koncipiran kao isključivo praktična radionica gdje su svi polaznici korištenjem računala na stvarnim financijsko-računovodstvenim situacijama primjenjivali Excel, što u konačnici pomaže polaznicima da MS Excel koriste kao alat s kojim će njihovo poslovanje biti efikasnije i efektivnije. Poslovni subjekti kao polaznici seminara ocijenili su seminar kao izuzetno zanimljiv, koristan i primjenjiv u praksi.

 

Čestitamo kolegi dr. sc. Marku Miletiću na uspješno održanom seminaru.

 

dr.sc. Dijana Perkušić

 

Voditeljica Centra za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih