Novosti

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

14.04.2022.

Kategorija:

Natječaji, Natječaji i oglasi

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

Klasa: 112-01/22-02/04

Urbroj: 2181-193-111-22-41

Split, 14. ožujka 2022. g.

 

Na temelju članka 31. Pravilnika o Sveučilišnom odjelu za stručne studije pročelnik Odjela donosi:

 

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

  1. Poništava se dio natječaja objavljen u Narodnim novinama broj 38, dana 25. ožujka 2022. g., u dijelu koji se odnosi na izbore za radna mjesta, pod točkom 1. koja glasi: (jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši informatički referent, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu). Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.
  2. Ova odluka o poništenju dijela javnog natječaja stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Narodnim novinama te u svim medijima u kojima je natječaj objavljen.

 

                                                                                         Pročelnik Odjela

 

                                                                                         Dr. sc. Petar Pepur, prof. v. š.