Novosti

Objava rang-listi državne stipendije u STEM područjima znanosti...

12.11.2021.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
Objava rang-listi državne stipendije u STEM područjima znanosti...

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti  u akademskoj godini 2021./2022., donosi Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/00017, URBROJ: 533-04-21-0002, od 9. studenoga) kojom se utvrđuju rang-liste umanjene za 10 % u odnosu na ukupan broj stipendija u skladu s Odlukom o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/00017, URBROJ: 533-04-21-0001 od 30. rujna 2021.).

Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ [1].

Studenti AAI@EDUHR elektroničkim identitetom pristupaju mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr [1] te jedinstvenom identifikacijskom oznakom provjeravaju mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi u kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni elektroničkom poštom da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje mjesto na rang-listi provjeriti u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr [1].

Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr [1] DO SRIJEDE, 17. STUDENOGA 2021. GODINE, DO 13 SATI, označiti Izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, zatim prihvatiti  Uvjete stipendiranja te upisati isključivo IBAN ŽIRORAČUNA KOJI GLASI NA IME I PREZIME DOBITNICE/DOBITNIKA STEM STIPENDIJE.

Studenti čiji su računi pod ovrhom trebaju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun koji će prijaviti svojoj matičnoj banci. Banka kontaktira FINA-u i provjerava uplatitelja. Studenti prilikom otvaranja zaštićenog računa trebaju prijaviti OIB Ministarstva financija: 18683136487.

Važna napomena: Prihvaćanje  Uvjeta stipendiranja  smatra se činom sklapanja Ugovora. 

Ako u navedenom roku student/ica ne prihvati  Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Ako student/ica odbija državnu STEM stipendiju, potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr [1] označiti  Odbijam stipendiju.

Na rang-liste student/ica može podnijeti prigovor Ministarstvu znanosti i obrazovanja u pisanom obliku ili elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke i obavijesti o rang-listama.

Prigovori moraju sadržavati ime i prezime podnositeljice/podnositelja, adresu, OIB, kontakt broj telefona te predmet prigovora i opis/sadržaj istoga s navedenim datumom podnošenja prigovora i potpisom.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti [2](Narodne novine, broj 102/2021.) izrađeno je ukupno osam rang-listi, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Dodatno upućujemo studente da redovito prate mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja [3], mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/ [4] te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije [5] u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.

Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.