Novosti

Objava II. kruga dodjele STEM stipendija

12.01.2023.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
Objava II. kruga dodjele STEM stipendija

Obavještavamo Vas da je objavljen II. krug dodjele državnih STEM stipendija. Rang-liste su dostupne u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr te jedinstvenom identifikacijskom oznakom provjeravaju mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi u kvoti, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni elektroničkom poštom da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti koji su se prijavili na Javni poziv, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje mjesto na rang-listi provjeriti u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/.

Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/ do srijede, 18. siječnja 2023. godine, do 12 sati, označiti /Izjave/ koje prethode prihvaćanju /Uvjeta stipendiranja/, zatim prihvatiti /Uvjete stipendiranja/ te upisati isključivo IBAN žiroračuna koji glasi na ime i prezime dobitnice/dobitnika STEM stipendije.

Važna napomena: Prihvaćanje /Uvjeta stipendiranja/ smatra se činom sklapanja Ugovora.

Ako u navedenom roku student/ica ne prihvati /Uvjete stipendiranja/, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Ako student/ica odbija državnu STEM stipendiju, potrebno je u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/ označiti /Ne prihvaćam /stipendiju.

U skladu s /Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti/ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_106_1553.html (Narodne novine, broj 106/2022.) izrađeno je ukupno šest rang-listi, odvojeno za STEM nastavničke studijske programe i rang-liste prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

Upućujemo studente da redovito prate mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja https://mzo.gov.hr/  u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.

Ciljevi