Novosti

Natječaj za upis studenata u I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija 2016./2017.

16.09.2016.

Kategorija:

Službeno

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 30. lipnja 2016. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu DIPLOMSKOG studija u akademskoj godini 2016./2017.

Detaljnije na web stranicama Sveučilišta
 
Formulari za prijavu:

      

Ciljevi