Novosti

Natječaj za demonstratore na Odsjeku računovodstva i financije

25.01.2016.

Kategorija:

Natječaji

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PodružnicaSveučilišni odjel za stručne studije

raspisuje

N A T J E Č A J

za demonstratore na Odsjeku računovodstvo i financije

R.B.KolegijSemestarNastavnikBroj studenataBroj grupa
Preddiplomski stručni studij
1.Računovodstvo banaka
1 demonstrator
 
IV.Ivica Filipović702
2.Računovodstvo obrtnika
1 demonstrator
 
VI.Jelena Vidović502
Specijalistički diplomski stručni studij
1.Upravljanje osobnim financijama
1 demonstrator
 
II.Domagoja Buljan Barbača402
2.Budžetiranje
1 demonstrator
IV.Jelena Vidović602

Nužni uvjeti koje student treba zadovoljiti su:

  • status redovitog studenta
  • položen kolegij za koji se student prijavljuje za demonstraturu

Prijave se podnose nastavniku koji je nositelj kolegija, i to elektroničkom poštom ili izravnim kontaktom na konzultacijama. Prilikom prijave treba priložiti presliku indeksa.

Kriteriji za odabir demonstratora uključuju vrednovanje dosadašnjeg uspjeha u studiranju i ocjenu iz kolegija za koji se student prijavljuje.

Rok za podnošenje prijava je 05. 02. 2016. Odsjek za računovodstvo i financije

Ciljevi