Novosti

NAPUTAK ZA UPISE U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

13.07.2016.

Kategorija:

Službeno

Upisi u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija obavit će se nakon objave konačnih rang-lista Središnjeg prijavnog ureda.

Svi pristupnici koji se nalaze na konačnoj rang-listi pojedinog studija trebaju, u niže određeno vrijeme, osobno ili putem punomoćnika, pristupiti upisu.

Pristupnici koji se upisu ne odazovu u određeno vrijeme gube pravo upisa.

Prilikom upisa potrebno je imati osobnu iskaznicu ili neki drugi dokument za identifikaciju pristupnika, odnosno punomoćnika.

Za upis se obvezno prilažu dokumenti u izvorniku i to kako slijedi:

 1. Svjedodžba o završnom ispitu,
 2. Potvrda o položenim ispitima državne mature,
 3. Izvornik rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 4. Domovnica,
 5. Preslika važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika. Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu,
 6. Rješenje o nostrifikaciji (svjedodžbe stečene u inozemstvu),
 7. Dvije fotografije (3,5 cm x 4,5 cm).

 

Upis pristupnika koji su temeljem konačne rang-liste ostvarili pravo upisa, obavit će se kako slijedi:

 • 19. srpnja 2016. u vremenu od 8:00 do 17:00 sati
 • 20. i 21. srpnja 2016. u vremenu od 8:00 do 15:00 sati

u Studentskoj službi Odjela, Kopilica 5, Split.

 

Izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od:

•         7.000,00 kuna za stručne studije: Računovodstvo i financije i Trgovinsko poslovanje (upisuju 60 ECTS bodova)

•         6.400,00 kuna za stručne studije: Elektroenergetika i Elektronika (upisuju 48 ECTS bodova)

•         5.450,00 kuna za stručni studij Informacijska tehnologija (upisuju 41 ECTS bodova)

•         6.250,00 kuna za stručni studij Konstrukcijsko strojarstvo (upisuju 47 ECTS bodova).

 

 

Uplate se vrše na račun broj:

IBAN HR8623300031100025103 model 00

poziv na broj odobrenja 200-03

primatelj:

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

Kopilica 5, 21000 Split.

 

 

Napomene:

 1. svi pristupnici, prije upisa, trebaju platiti upisninu u iznosu od 400,00 kuna.
 2. pristupnici koji plaćaju školarinu, troškove školarine obvezno podmiruju prije upisa.
 3. svi pristupnici moraju na upis donijeti dodijeljeni upisni broj
 4. upisni materijali (prijavni, upisni i matični list) mogu se dobiti u Studentskoj službi Odjela.

Ciljevi