Novosti

NAPUTAK ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA - rok upisa produžen do 10. listopada 2023.

05.10.2023.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
NAPUTAK ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA - rok upisa produžen do 10. listopada 2023.

Upisi u više godine studija odvijat će se kako slijedi:

  1. Svi studenti trebaju pratiti obavijesti pročelnika Odsjeka o načinu i vremenu održavana mentorskog sastanka na pojedinom studiju, obavijesti na Moodle platformi.
  2. U prizemlju nove zgrade Odjela preuzeti upisni list.
  3. Upisni list popuniti i potpisati te na poleđini obavezno popisati sve predmete koje student upisuje u 2023./2024. akademskoj godini, ili priložiti tablicu s popisom predmeta.
  4. Na službenu mail adresu studenta (oss.unist.hr domena), Studentska služba šalje račun za uplatu troškova upisnine / školarine, koji treba uplatiti s datumom dospijeća navedenim na računu.
  5. Popunjeni i potpisani upisni list, potvrdu o uplati upisnine/školarine te indeks (moraju biti upisane sve ocjene iz položenih predmeta), ostaviti u prizemlje nove zgrade Odjela u kutiju predviđenu za svaki pojedini studij.
  6. Preuzimanje i predaju upisne dokumentacije možete obaviti svakim radnim danom u vremenu od 8:00-20:00 sati u prizemlju nove zgrade Odjela.
  7. Studentska služba će provesti upis kroz ISVU sustav najkasnije dva radna dana nakon predaje dokumentacije.
  8. Potpuna upisna dokumentacija mora biti predana najkasnije do 6. 10. 2023.  - rok upisa produžen do 10. 10. 2023.
Preuzmi dokumente:

Ciljevi