Novosti

NAPUTAK ZA UPIS U PRVU GODINU STRUČNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

15.09.2023.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
NAPUTAK ZA UPIS U PRVU GODINU STRUČNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

Upis u prvu godinu stručnih prijediplomskih studija obavit će se nakon objave konačnih rang-lista Središnjeg prijavnog ureda.

Svi pristupnici koji se nalaze na konačnoj rang-listi pojedinog studija trebaju, u niže određeno vrijeme, osobno ili putem punomoćnika, pristupiti upisu.

Prilikom upisa potrebno je imati osobnu iskaznicu ili neki drugi dokument za identifikaciju pristupnika, odnosno punomoćnika.

Za upis se obvezno prilažu dokumenti u izvorniku i to kako slijedi:

 1. Svjedodžba o završnom ispitu,
 2. Potvrda o položenim ispitima državne mature,
 3. Izvornik rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 4. Domovnica ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 5. Preslika važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika. Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu,
 6. Dvije fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
 7. Potvrda nadležne institucije o stupnju invaliditeta, za pristupnike koji imaju tjelesno oštećenje 60% ili veće,
 8. Potvrda o ispisu, za pristupnike koji su studirali u statusu redovitog studenta na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u RH.

 

Upis će se obaviti 20.9.2023. (srijeda), na adresi Kopilica 21, prema sljedećem rasporedu:

u 10:00 sati (amfiteatar, dvorana 113)

Menadžment trgovine i turizma (redoviti i izvanredni studenti)

Računovodstvo i financije (redoviti i izvanredni studenti)

u 12:30 sati (amfiteatar, dvorana 113)

Elektroenergetika (redoviti i izvanredni studenti)

Elektronika (redoviti i izvanredni studenti)

Konstrukcijsko strojarstvo (redoviti i izvanredni studenti)

Računarstvo (redoviti i izvanredni studenti)

 

Pristupnik koji se, u određeno vrijeme, ne odazove upisu, gubi pravo upisa.

Upisnina za akademsku godinu 2023./2024. iznosi 53,09 Eura (400,00 kn).

Visina školarine za izvanredne studente u akademskoj godini 2023./2024. iznosi kako slijedi:

 • za studije Menadžment trgovine i turizma te Računovodstvo i financije, 929,06 Eura (7.000,00 kn)
 • za studije Elektroenergetika, Elektronika i Računarstvo, 1.061,78 Eura (8.000,00kn)
 • za studij Konstrukcijsko strojarstvo 1.044,09 Eura (7.866,67kn)

 

Visina školarine za redovite studente koji su već jednom studirali na studiju iste razine, a nisu, u zadnjoj godini studiranja na prethodnom studiju ostvarili 55 ECTS bodova, za akademsku 2023./2024., iznosi kako slijedi:

 • za studije Menadžment trgovine i turizma te Računovodstvo i financije, 929,06 Eura (7.000,00 kn)
 • za studije Elektroenergetika, Elektronika, Računarstvo i Konstrukcijsko strojarstvo, 1.061,78 Eura (8.000,00kn)

 

Upisnina i školarina podmiruju se neposredno nakon izvršenog upisa, a na temelju računa koji se izdaje u studentskoj službi.

Napomene:

 1. na upis obavezno ponijeti dodijeljeni upisni broj,
 2. zbog kasnog termina podjele svjedodžbi, pristupnici koji nemaju sve propisane dokumente, iste mogu dostaviti naknadno.

 

Preuzmi dokumente:

Ciljevi