Novosti

MOLBE STUDENATA – DODATNI ROK

19.09.2023.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
MOLBE STUDENATA – DODATNI ROK

27. i 28.9.2023. zaprimat će se molbe za prijelaz sa drugog visokog učilišta, za nastavak studija nakon prekida i za prijelaz studenata Odjela na srodni studijski program.

Molbe se podnose Studentskoj službi, Kopilica 5/1, u vremenu od 10:00-13:00 sati.

Molbi za prijelaz sa drugog visokog učilišta prilaže se:

 • Dokaz o državljanstvu,
 • Indeks i/ili druga odgovarajuća isprava iz koje se može utvrditi status studenta i tijek studija, odnosno svladavanja studijskog programa,
 • Prijepis položenih ispita s ocjenama i ECTS bodovima,,
 • Službeni studijski program i izvedbeni plan studija (izdan i ovjeren od visokog učilišta)
 • Potvrda o ispisu izdana od visokog učilišta,
 • Potvrda o uplati naknade za trošak postupka.

 

Molbi za nastavak studija nakon prekida prilaže se:

 • Zahtjev za priznavanje ispita,
 • Ovjereni prijepis ocjena s ostvarenim ECTS bodovima i preslika indeksa,
 • Potvrda o uplati troškova postupka.

 

Molbi za prijelaz studenata Odjela na srodni studijski program prilaže se:

 • Ovjereni prijepis ocjena s ostvarenim ECTS bodovima i preslika indeksa,
 • Potvrda o uplati troškova postupka.

Ciljevi