Novosti

MOLBE STUDENATA – DODATNI ROK

09.09.2022.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
MOLBE STUDENATA – DODATNI ROK

U periodu od 28.9. do 30.9.2022. zaprimat će se molbe za prijelaz sa drugog visokog učilišta i molbe za nastavak studija nakon prekida.

Molbe se podnose Studentskoj službi, Kopilica 5/1, u vremenu od 10:00-13:00 sati.

Molbi za prijelaz sa drugog visokog učilišta prilaže se:

  • Dokaz o državljanstvu,
  • Indeks i/ili druga odgovarajuća isprava iz koje se može utvrditi status studenta i tijek studija, odnosno svladavanja studijskog programa,
  • Prijepis položenih ispita s ocjenama i ECTS bodovima,,
  • Službeni studijski program i izvedbeni plan studija (izdan i ovjeren od visokog učilišta)
  • Potvrda o ispisu izdana od visokog učilišta,
  • Potvrda o uplati naknade za trošak postupka.

Molbi za nastavak studija nakon prekida prilaže se:

  • Zahtjev za priznavanje ispita,
  • Ovjereni prijepis ocjena s ostvarenim ECTS bodovima i preslika indeksa,
  • Potvrda o uplati troškova postupka.

Ciljevi