Novosti

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga pravilnika

01.12.2023.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga pravilnika

Predmet: Savjetovanje na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupcima unutarnje periodične prosudbe i parcijalnih prosudbi u svrhu osiguravanja kvalitete Sveučilišnog odjela za stručne studije u svrhu usklađivanja Pravilnika sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 151/22) i Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stupio na snagu 31. svibnja 2023. godine).

 

Preuzmi dokumente:

Ciljevi