Novosti

Izvješće o terenskoj nastavi

03.12.2019.

Kategorija:

Događanja
Izvješće o terenskoj nastavi

U okviru kolegija Posebni oblici turizma ( 2. godina / III. semestar / Specijalistički diplomski stručni studij - Menadžment trgovine i turizma / Modul B – Turizam i ugostiteljstvo) jedna od nastavnih tematika je Nautički turizam. Nakon upoznavanja s teorijskim okvirom ovog vida turizma organiziran je stručni posjet Marini Kaštela, konkretno charter agenciji Ocean Sailing House. Studenti su imali priliku iz prve ruke upoznati se s strateškim i operativnim poslovima charter poslovanja. Gospođa Adriana Bošnjak primila je studente u uredu agencije. Predavanje je započelo s uvodnim riječima o charter agenciji Ocean Sailing House, ideji osnivanja i prvim poduzetničkim koracima. Potom je studentima prezentirana poslovna suradnja charter agencije i marine (luke nautičkog turizma), nadalje posao charter menadžmenta, te operativni poslovi charter agencije koji se grupiraju u zimske, koji se odnose na pripremu polovila, marketing i prodaju istih, i ljetne, koji se odnose na realizaciju prodanih kapaciteta uključujući pripremane radnje, check in i check out. Naposljetku je slijedio obilazak i upoznavanje sa samim plovilima.

Ciljevi